Dag för daglediga

Sång och lunch med Karin och Niclas Eriksson

11 oktober 11:00

Bosarp läger- och kursgård
Sjörupsvägen 212, 29894 Linderöd


Alla är välkomna!

Karin och Niclas kommer att sjunga med oss och för oss. De kommer spela sånger från deras egna album så väl som psalmer och lovsånger vi känner till väl. 

Konserten är gratis och mat serveras till självkostnadspris. Vi kommer ta upp en kollekt där du kan ge en gåva om du vill och har möjlighet.

Skicka gärna en anmälan så att vi bättre kan beräkna maten. Du är fortfarande välkommen även om du inte har skickat in en anmälan för mat.Publicerat