Om föreningen

Föreningen Bosarp Läger och Kursgård är en ideell förening och kristen gemenskap. Föreningens uppgift är att arrangera barn- och ungdomsläger, medverka till integration, förvalta och driva Bosarp Läger och Kursgård och uppmuntra och stödja den Kristna tron.

Föreningen har sitt ursprung i Distriktsmission Skåne och Skåne-Blekinge Distriktsmission som ersattes av KSS Kristen Samverkan Syd. Bosarp Läger och Kursgård i sin nuvarande form bildades 2012.

Vi, tillsammans med våra medlemsförsamlingar, anordnar årligen flera barn- och ungdomsläger och kommer under 2023 att starta upp en Tonårsbibelskola. För mer information om vår interna verksamhet och kommande evenemang, se under Läger och evenemang.