Bosarp Barn och Ungdom

Bosarp Barn och Ungdom är en lokalförening i EFK Ungs Bidragsspår och samarbetar med Föreningen Bosarp Läger och Kursgård för att uppfylla föreningens syfte.

Föreningens syfte är att:

  • Arrangera läger tillsammans med Bosarp läger- och kursgård för att sprida kunskap och dela erfarenheter om kristen tro med barn och ungdomar där alla inkluderas oavsett bakgrund.
  • Möjliggöra för barn och ungdomar att åka på läger även om det inte finns ekonomisk möjlighet inom deras familj att betala hela eller delar av lägeravgiften.
  • Skapa förutsättningar för att ledare ska kunna utvecklas i sina ledaregenskaper på föreningens egna läger.
  • Erbjuda föreningens ledare att delta i utbildningsdagar och konferenser.

Styrelse

Ordförande – Jonathan Isgren

Styrelseledamöter –  Liv Hedén, Eleonora Ljungdahl, Emanuel Nielsen, Julia Tejera och Alexander Tejera

Bli medlem!