Bli medlem

Föreningen Bosarp Läger och Kursgård är en ideell förening och kristen gemenskap. Både privatpersoner och kristna församlingar och ungdomsgrupper kan bli medlemmar i föreningen.

Våra medlemmar är föreningens största tillgång. De hjälper oss att anordna läger, beslutar om verksamheten på gården

Föreningen tar årligen ut en medlemsavgift av sin medlemmar. Medlemsavgiften för församlingar är 50 sek/församlingsmedlem till och med 2023 och 60 sek/församlingsmedlem från 2024. Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 500 sek/år. Hela medlemsavgiften används till att anordna föreningens läger för barn och ungdomar. 

Som medlemsförsamling, enskild medlem eller medlem i medlemsförsamling erhålls rabatt på 20% av lokalhyran vid hyra av gården.

Vill ni som församling eller ungdomsgrupp bli medlemmar? Vänligen kontakta info@bosarp.se.

Vill du som privatperson bli medlem i föreningen? Fyll i formuläret nedan.